Дана петиція була розглянута Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради. Дивіться відповідь нижче.

Електронні петиції до влади м. Івано-Франківська

Про відокремлення освіти від релігії (щодо дотримання у закладах освіти вимог ст.ст. 15, 23, 35 Конституції України, ст.

1. Проінспектувати заклади освіти на предмет чіткого дотримання у закладах освіти вимог ст.ст. 15, 23, 35 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про дошкільну освіту».

2. Виключити з навчальних планів освітніх закладів предмету «Християнська етика», і відновити викладання предмету «Етика» або будь якого іншого, ще не нестиме якого-небудь релігійного змісту чи навантаження з ухилом на конкретну релігію.

3. Розробити письмове розпорядження стосовно необхідності неухильного дотримання вимог ст.ст. 15, 23, 35 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про дошкільну освіту»

Створено: 26.05.2016
Тематика: Освіта

Всього підписів

260
Департамент освіти та науки Про відокремлення освіти від релігії (щодо дотримання у закладах освіти вимог ст.ст. 15, 23, 35 Конституції України, ст.

Відповідь на петицію ЕП/24-16 "Про відокремлення освіти від релігії (щодо дотримання у закладах освіти вимог ст.ст. 15, 23, 35 Конституції України, ст."

Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради на електронну петицію до влади м.Івано-Франківська «Про відокремлення освіти від релігії (щодо дотримання у закладах освіти вимог ст.ст. 15, 23, 35 Конституції України, ст. 6 Закону України «Про освіту» та ст.6 Закону України «Про дошкільну освіту»)» повідомляє, що курс «Основи християнської етики» у загальноосвітніх навчальних закладах міста вивчається з 1992 року відповідно до рішення сесії міської ради. Починаючи з 1992 року і дотепер, в місті та й Україні загалом накопичено значний досвід у вивченні курсів духовно-морального спрямування, який опирається на укладену Міністерством освіти і науки України нормативно-правову базу, за якою й відбувається викладання предмета (наказ МОН України від 26.07.2005р. № 437 «Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства»; рішення колегії МОН України від 29 червня 2006 року, протокол № 8/1-2 «Про концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування»; наказ МОН України від 31.10.2011р. № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»; листа Міністерства освіти і науки України від 26.06. 2015 р. № 1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (Курси морально-духовного спрямування); рішення міської ради від 22.12.2015 року № 32-2 «Про затвердження Муніципальної програми «Духовне життя» на 2016-2017 роки»).
Курс «Основи християнської етики» є дисципліною світоглядного спрямування, викладання якої сприяє вмінню школярів керуватися у своїй поведінці моральними нормами та цінностями, виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу до батьків, любов до ближніх, толерантність і милосердя, відрізняти моральність і аморальність, дотримуватися етикетних норм у щоденному житті, здійснювати вибір у складних життєвих ситуаціях, дізнаватися про духовне коріння української нації.
Викладання курсу забезпечують педагоги, які пройшли відповідну фахову підготовку та беруть активну участь в організації і проведенні учнівських конкурсів духовно-морально спрямування, олімпіад, євхаристійних з’їздів та форумів учнівської молоді, заходів під час проведення у школах Тижня Віднови Духа. Викладання курсу «Основи християнської етики» в загальноосвітніх навчальних закладах міста відбувається за умови письмової згоди батьків. Крім того, батькам надається можливість вільно відвідувати уроки та позакласні заходи з предмета.
Відповідно до плану департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради раз у 5 років здійснюється тематичне інспектування щодо управлінсько-методичного забезпечення стану викладання курсу «Основи християнської етики» у загальноосвітніх навальних закладах міста.
Останнє інспектування було проведено в 2012 році (наказ управління освіти та науки виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 20.02.2012р. № 120), за результатами якого встановлено, що в школах міста належним чином створена система викладання курсу, керівники шкіл здійснюють контроль щодо виконання нормативних документів, відвідують уроки та позакласні заходи, про що свідчать ґрунтовні розширені протоколи засідань педагогічних рад, на яких слухалися питання викладання курсу «Основи християнської етики» у закладах. Учителі курсу вчать дітей ілюструвати відповіді власними спостереженнями, розв’язувати проблемні ситуації на основі фактів із реального життя, організовують роботу таким чином, щоб учні проявляли кмітливість, творчу ініціативу. У школах здійснюється виховна, позакласна робота, яка є логічним доповненням поглиблення духовного світу учнів, формування у дітей та молоді високоморальних якостей. У закладах освіти обладнано навчальні кабінети, матеріальна і методична база яких відповідає типовому переліку та вимогам навчальної програми з курсу «Основи християнської етики»; оформлено кутки духовної культури; створено каплички, які стали духовними центрами життя шкіл.
Варто зазначити, що одним із вагомих результатів духовно-морального виховання учнівської молоді є зменшення правопорушень серед підлітків міста, про що свідчать статистичні дані обліку скоєних правопорушень за три останні роки.
Відповідно до плану роботи наступне тематичне інспектування проводитиметься у ІІ семестрі 2016/2017 навчального року, результати інспектування будуть висвітлені на сайті департаменту освіти та науки.
15-17 червня 2016 року керівники загальноосвітніх навчальних закладів м.Івано-Франківська подали в департамент освіти та науки робочі навчальні плани на 2016/2017н.р., у яких передбачено вивчення курсу «Основи християнської етики», адже метою освітнього процесу є не лише надання основ знань з різних предметів, але й формування духовно і морально зрілої особистості, готової зустрітися з викликами сучасного життя.

В.о.директора департаменту освіти та науки Наталія Микула

Підписів: 19 з 260
Автор
Yuriy K.

26.05.2016
Підпис № 1
Олійник Д.

29.06.2016
Підпис № 260
В'ячеслав К.

27.06.2016
Підпис № 259
Ігор Х.

25.06.2016
Підпис № 258
Богдан Б.

23.06.2016
Підпис № 257
Юрій О.

22.06.2016
Підпис № 256
Александр С.

21.06.2016
Підпис № 255
Максим Г.

20.06.2016
Підпис № 254
Дмитро К.

19.06.2016
Підпис № 253
Тетеря В.

18.06.2016
Підпис № 252
Євгеній Ш.

18.06.2016
Підпис № 251
Василь А.

18.06.2016
Підпис № 250
Сергій В.

18.06.2016
Підпис № 249
Гліб О.

18.06.2016
Підпис № 248
Шапошник А.

18.06.2016
Підпис № 247
Валентина В.

18.06.2016
Підпис № 246
Данило О.

18.06.2016
Підпис № 245
Игорь Ф.

18.06.2016
Підпис № 244
Костянтин Г.

17.06.2016
Підпис № 243
Завантажити наступні 20 підписів