Дана петиція була розглянута Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради. Дивіться відповідь нижче.

Електронні петиції до влади м. Івано-Франківська

Про скасування ЄРЦ

На думку більшості населення нашого міста, “ЄРЦ” є неефективним підприємством і воно не може існувати у такій формі взагалі.

Тому, цією петицією прропонується скасувати ЄРЦ, та повернутися до ЖЕКів, від яких користі було набагато більше, АЛЕ до ЖЕКа львівського зразка!

Створено: 04.11.2015

Всього підписів

264
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради Про скасування ЄРЦ

Відповідь на петицію ЕП/7-16 "Про скасування ЄРЦ"

Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради розглянуто електронну петицію «Про скасуввання КП «Єдиний розрахунковий центр».
Повідомляємо, що 01 липня 2015 року вступив в дію Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку». Цей Закон визначає особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку, регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов'язані з реалізацією прав та виконанням обов'язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.
Предметом регулювання цього Закону є відносини, що виникають у процесі реалізації прав та виконання обов'язків власників квартир та нежитлових приміщень як співвласників багатоквартирного будинку.
Положення цього Закону застосовуються до відносин, що виникають у процесі реалізації прав та виконання обов'язків власників житлових та нежитлових приміщень у гуртожитках, на які поширюється дія Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків». Власники квартир та нежитлових приміщень є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку. Кожний співвласник несе зобов'язання щодо належного утримання, експлуатації, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника.
Управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками.
За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю або всі функції - об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку). Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.
Крім того Законом зобов’язано Кабінет Міністрів України:
- до 1 липня 2015 року розробити порядок списання з балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами місцевого самоврядування багатоквартирних будинків, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності;
- протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; забезпечити в межах своїх повноважень перегляд та скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
Враховуючи вищенаведене, та на виконання зазначеного Закону підготовлено та прийнято відповідні рішення виконавчого комітету та Івано-Франківської міської ради. А саме:
1. Рішення міської ради №63 від 25.12.2015 року «Про підсилення конкурентних засад на ринку житлово-комунальних послуг».
Даним рішенням передбачено, що багатоквартирні будинки, у яких окремі квартири та/або нежитлові приміщення не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на які не зареєстроване, підлягають зняттю (списанню) з балансу після реєстрації права власності на такі квартири та/або нежитлові приміщення. При цьому зняття (списання) будинків з балансу не має наслідком припинення дії чинних договорів про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд.
2. Рішення міської ради №66 від 25.12.2015 року «Про внесення змін до статуту комунального підприємства «Єдиний розрахунковий центр»».
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, керуючись до ст. ст. 57, 78 Господарського кодексу України, та відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», міською раду було прийнято рішення про перейменування комунального підприємства «Єдиний розрахунковий центр» на комунальне підприємство Івано-Франківської міської ради «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія», та затвердити нову редакцію статуту комунального підприємства Івано-Франківської міської ради «Муніципальна інвестиційна управляюча компанія».
Основною метою діяльності Підприємства є надання житлово-комунальних послуг, зокрема з:
– управління будинком, спорудою, іншим нерухомим майном;
– утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
– ремонту приміщень, будинків, споруд.
Підприємство може займатися й іншими видами діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.
Функціями Підприємства є:
– згідно рішення власника (співвласника) майна, його коштом, в межах господарських договорів та відповідних бюджетних програм здійснювати утримання переданого Підприємству майна, управління ним, забезпечення його належної експлуатації;
– надання передбаченої допомоги співвласникам всіх будинків житлового фонду незалежно від форми власності та форми управління такими будинками;
– укладання договорів підряду та надання житлово-комунальних послуг, оголошення конкурсів, укладання договорів з їх переможцями, контроль за їх виконанням, прийняття виконаних робіт (проведення технагляду);
– технічний та авторський нагляд за експлуатацією, реконструкцією, поточним та капітальним ремонтом будинків і споруд та прибудинкових територій незалежно від форми власності, замовлення проектно-кошторисних робіт;
– створення та ведення єдиної інформаційної системи автоматизованого обліку житлово-комунальних платежів, проведення нарахування та облік плати за житлово-комунальні послуги в розрізі окремих власників (наймачів) квартир та нежитлових приміщень, будинків (побудинковий облік), видів послуг та їх надавачів, ведення обліку нарахованих і сплачених субсидій і дотацій, вжиття заходів до належного рівня оплати за житлово-комунальні послуги;
– введення і супровід інформації про паспортний облік, оформлення документів реєстрації місця проживання фізичних осіб, видача довідок, оформлення актів, посвідчення довіреностей відповідно до вимог законодавства та інших передбачених нормативними актами документів;
– організація поточного і капітального ремонту будинків відповідно до цільових програм, рішень власників, уповноважених ними осіб та з власної ініціативи;
– благоустрій та облаштування прибудинкових територій (за винятком робіт із землеустрою) відповідно до цільових програм, рішень власників, уповноважених ними осіб та з власної ініціативи;
– інвестиційна та фінансова діяльність, спрямована на забезпечення сталого функціонування житлового фонду, енергозбереження незалежно від форм власності згідно цільових програм;
– утримання готельного та ресторанного господарства;
– інформаційно-маркетингова робота, консалтинг;
– здійснення (ведення) обліку непридатних для проживання житлових будинків (житлових приміщень), управителем яких є Підприємство, згідно вимог чинного законодавства;
– контроль за дотримання правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями, дотримання державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, підготовкою житлового фонду та об’єктів інженерної інфраструктури до сезонної експлуатації, безпечною експлуатацією механічного, електричного, сантехнічного обладнання будинків в межах та формах, встановлених законодавством України та органом місцевого самоврядування;
– інші функції, передбачені статутом.
3. Рішення міської ради №67 від 25.12.2015 року «Про затвердження Положення про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах житлових будинків м. Івано-Франківська».
Положення про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах житлових будинків м. Івано-Франківська (надалі – Положення) розроблено з метою реалізації прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання, а також забезпечення сприяння співвласникам у ремонті та благоустрої спільного майна з боку територіальної громади Івано-Франківська.
Обсяг робіт із поточного та капітального ремонту житлового будинку та його конструктивних елементів, технічних пристроїв, внутрішньобудинкових систем, прибудинкової території та елементів зовнішнього благоустрою визначається управителем в порядку, передбаченому «Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій», затверджених наказом Держкомунгоспу України від 17.05.2005 р. № 76.
Співвласники беруть участь у формуванні обсягів робіт з поточного та капітального ремонту шляхом подання відповідних заяв та звернень. Крім того, у відповідності до вищезазначеного Закону, питання проведення поточного і капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку та визначення підрядників для виконання таких робіт вирішується зборами співвласників. Збори співвласників можуть скликатися ініціативною групою у складі не менше трьох співвласників або управителем.
Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.
Граничний розмір вартості робіт, що виконуються без здійснення додаткових внесків встановлюється договором з управителем та/або при затвердженні тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
У випадку ліквідації аварійної ситуації, що потребувала проведення невідкладного ремонту управитель проводить ремонт негайно та повідомляє про такі роботи окремим рядком при поданні співвласникам (наймачам) розрахунку чергового місячного тарифу за утримання будинку та прибудинкової території.
Розмір дольової участі співвласників вирішується зборами співвласників. При цьому дольова участь може бути встановлена:
– пропорційно до частки кожного співвласника (загальної площі квартири чи нежитлового приміщення відносно до загальної площі всіх приміщень багатоквартирного будинку);
– в рівних долях щодо кожного із співвласників;
– в інший, затверджений зборами спосіб.
Управитель включає вартість робіт за фактом підписання актів виконаних робіт (без урахування авансів, якщо такі сплачувались).

Перший заступник міського голови М.вітенко

Підписів: 19 з 264
Wita M.

14.01.2016
Підпис № 246
Вікторія П.

13.01.2016
Підпис № 245
Андрій Г.

11.01.2016
Підпис № 244
Б. В.

11.01.2016
Підпис № 243
Оксана Б.

10.01.2016
Підпис № 242
Остап Ч.

10.01.2016
Підпис № 241
Тетяна М.

10.01.2016
Підпис № 240
Юрій С.

06.01.2016
Підпис № 239
Галина М.

06.01.2016
Підпис № 238
Іван Р.

05.01.2016
Підпис № 237
Olga C.

03.01.2016
Підпис № 236
Sonja S.

03.01.2016
Підпис № 235
Маряна Д.

01.01.2016
Підпис № 234
Дмитро Б.

30.12.2015
Підпис № 233
Марія І.

29.12.2015
Підпис № 232
Василь В.

28.12.2015
Підпис № 231
Володимир М.

27.12.2015
Підпис № 230
Nazar W.

26.12.2015
Підпис № 229
Oleg K.

25.12.2015
Підпис № 228
Завантажити наступні 19 підписів