Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради Петиція щодо заборони циркам, які використовують диких тварин виступати на території Івано-Франківська.

Відповідь на ЕП/4-17 "Петиція щодо заборони циркам, які використовують диких тварин виступати на території Івано-Франківська"

За результатами розгляду електронної петиції №ЕП/4-17 від 08.06.2017 р., в межах компетенції, повідомляємо наступне.
Порядок утримання та поводження з тваринами регулюється Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (далі - Закон), "Про тваринний світ", "Про охорону навколишнього природного середовища" та іншими нормативно-правовими актами, що прийняті відповідно до нього.
Утримання диких тварин у неволі допускається на підставі дозволу, що видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Згідно ст. 11 Закону України «Про тваринний світ» прийняття рішення про припинення використання об'єктів тваринного світу належить до повноважень уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. Такі органи, у разі необхідності, можуть встановлювати обмеження, а також постійну чи тимчасову заборону використання об'єктів тваринного світу (ст. 28).
На сьогоднішній день центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища є Міністерство екології та природних ресурсів (згідно положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 р. № 32).
В той же час, обов’язки щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (зокрема об’єктів тваринного світу) покладено на Державну екологічну інспекцію України (Держекоінспекція), діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів.
Згідно Розділу 8 Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, що затверджений наказом Мінприроди від 30.09.2010 № 429, контроль за дотриманням законодавства при утриманні та розведенні диких тварин, які перебувають у стані неволі або у напіввільних умовах, здійснюють посадові особи спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, що здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.
Територіальним органом Державної екологічної інспекції України є Державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області. Саме працівники такої структури, в межах визначених законом повноважень, повинні фіксувати факти порушення утримання диких тварин у неволі, та повідомляти про виявлені порушення центральний орган виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу для реагування та вжиття відповідних дій.
Щодо повноважень органів місцевого самоврядування у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, які визначені чинним законодавством, то вони наразі не конкретизовані та в загальному зводяться до «організації заходів щодо охорони тваринного світу та поліпшення середовища його існування». Відтак, правової основи для прийняття рішення про заборону використання у цирках диких тварин у органів місцевого самоврядування поки що немає.
Тому, рішення органів місцевого самоврядування, які будуть прийняті з даного приводу не будуть належним чином реалізовані та не зможуть забезпечити досягнення мети, для якої вони приймалися.
Принагідно хочемо Вас повідомити, що з урахуванням викладеного, органи місцевого самоврядування поділяють та підтримують Вашу стурбованість питанням жорстокого поводження з тваринами в цирковій індустрії. Щиро поділяючи Вашу турботу, розуміючи всю важливість та актуальність питання викладеного у Вашій петиції, з метою його належного та правильного вирішення виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням всебічно, комплексно та ґрунтовно проаналізувати та опрацювати порушене в петиції питання щодо створення належного механізму захисту використання тварин в розважальній індустрії.
Щиро дякуємо Вам за проявлену ініціативність, активну позицію, виявлену турботу та небайдужість.

З повагою,
Перший заступник міського голови М.Вітенко